PROJEKT

Ett fastighetsutvecklingsprojekt startar med efterfrågan. Ett behov uppstår kring en fastighet eller en stadsdel.
Areims roll är att knyta ihop kapital, byggherrar, fastighetsägare och hyresgäster.