Brädstapeln

Fastigheten Brädstapeln 16 förvärvades våren 2014 och avyttrades 2019. Genom utvecklingen av kvarteret Brädstapeln och Trygg-Hansa-huset skapades en ny knutpunkt på Kungsholmen. Vår vision var att skapa ett levande kvarter som lämnar avtryck i Stockholms stadsbild. Brädstapeln skulle väcka känslor och locka till möten, en levande plats med affärer, kaféer och restauranger.

En levande plats

Den 18 april, 2018 beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen för kvarteret Brädstapeln. Förslaget togs fram i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret och ritades av den franska arkitekten Manuelle Gautrand och svenska arkitektkontoret Equator.

Miljöcertifiering: Brädstapeln har erhållit en BREEAM certifiering för In-Use – Very good

Klicka här för att se illustration av påbyggnaden på Brädstapeln.

 

Här kan du se hur vi bygger Kungsholmens nya knutpunkt i korsningen Scheelegatan/Fleminggatan.
Filmen är producerad och ägs av Lokalguiden, Yousef Boussir.

Brädstapeln  Fleminggatan 16-18, Stockholm

BRÄDSTAPELN

Projektansvarig


Erik Ullsten
E-post: erik.ullsten[a]areim.se
Telefon: +46 8 501 055 06