Hoppa över innehåll

Improving tomorrow

Vi är en aktiv fondförvaltare och fastighetsägare och som kontinuerligt utvecklar vårt hållbarhetsarbete genom att investera i miljömässiga och sociala värden för att vara med och forma ett bättre samhälle som vi alla vill vara en del av. De samhällen vi är med och utvecklar och förvaltar är viktiga för oss. Vi definierar hållbarhet som det vi lämnar efter oss till kommande generationer. Det är så vi skapar bestående värden för våra intressenter.

Hoppa till navigering