T31

T31 (Fastigheten Lybeck 2) är belägen i Värtahamnen, en del av Stockholms innerstad med stor potential för såväl bostäder som arbetsplatser. I området planeras kontor, bostäder, handelsplatser och servicefastigheter och Areim vill vara med och bidra till utvecklingen av de nya stadsdelarna på Gärdet och i Värtahamnen.

Modernisera fastigheten

Som en del i utvecklingen av området, vill vi att T31, med en ny entré till Värtahamnen, knyter ihop Gärdet med Frihamnen. Vi kommer att öppna upp bottenvåningen i fastigheten och på så sätt bidrar till en levande stadsmiljö i området.

Fastigheten kommer att erbjuda moderna kontorslokaler med möjlighet till mycket stora sammanhållna ytor, vilket kan passa bra för större företag, myndigheter eller verk. Vår ambition är att modernisera fastigheten, fylla den med liv och rörelse och aktivt arbeta med att ta fram en ny detaljplan som möjliggör utveckling av fastigheterna och området.

Visionsbilderna är framtagna av WtR

Lybeck 2  Tegeluddsvägen 31, Stockholm

Trädgården

Projektansvarig


CHRISTIAN BOUVIER
E-post: christian.bouvier[a]areim.se
Telefon: +46 8 122 502 60