Brädstapeln

KISTA PARKSTAD

Vi vill skapa en ny, levande, socialt hållbar och grön stadsdel i Kista. Projektet innefattar att utveckla drygt 2000 bostäder med blandade upplåtelseformer, dvs. hyresrätter, bostadsrätter och studentbostäder, samt förskolor och kommersiell service.

2015 tecknades markanvisningsavtal för bostadsutveckling med Stockholms stad och i december samma år påbörjades detaljplanearbetet. Året därpå förvärvades tomträtten till fastigheten.

Projektet har höga ambitioner om grönt byggande och en eventuell miljöcertifiering av fastigheterna är under utredning.

PROJEKTANSVARIG

ANDERS LIF
E-post: anders.lif[a]areim.se
Telefon: +46 8 545 010 92

ADRESS

KISTA PARKSTAD

Kista