Hansa

Hansa, som förvärvades under hösten 2014, är en mixad fastighet med inslag av både handel, bostäder och kontor. I projekt Hansa har vi skapat en modern mötesplats för mat, dryck och mode och handelsytor, garage och fasad har totalrenoverats. Stor vikt har lagts vid att skapa en attraktiv cityhandel för att attrahera starka varumärken och nya hyresgäster men framförallt kunder till vår fina handelsplats.

Projektet har genomförts
i etapper

Projektet har genomförts i etapper och Hansa invigdes i oktober 2018

Miljöcertifiering: 2018 erhöll Hansa miljöcertifiering BREEAM In-Use med nivå very good för Stadt Hamburg och Excellent för Lybeck.

Hansa  Malmborgsgatan 4-6, Malmö

HANSA

Projektansvarig


ANDERS KJELLIN
E-post:
anders.kjellin[a]areim.se
Telefon:
+46 8 522 467 86