Sjöstadsbo

Fastigheterna förvärvades i samband med en joint venture med Skanska i december 2013. Sjöstadsbo är ett bostadsutvecklingsprojekt om drygt 800 bostäder i Hammarby Sjöstad. Inom Sjöstadsbo utvecklas bostäder i tre projekt i Fredriksdal och två projekt samt en förskola i Godsvagnen.

Fredriksdal & The village

I Fredriksdal pågår tillträden från mars 2016 och samtliga bostäder är nu sålda. Tillträde påbörjades i Godsvagnen i augusti 2018 till februari 2020 och försäljningen pågår under varumärket The Village Sthlm.

Miljöcertifiering: Samtliga bostadsprojekt (3 i Fredriksdal och 2 i Godsvagnen) är miljöcertifierade enligt Svanen. Förskolan i Godsvagnen är också certifierad enligt Svanen.

Fredriksdal  Hammarby Kaj, Stockholm

BRÄDSTAPELN

Projektansvarig


ANDERS LIF
E-post:
anders.lif[a]areim.se
Telefon:
+46 8 545 010 92