FONDFÖRVALTNING

Areim AB har tillstånd till fondförvaltning under lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD) och står under Finansinspektionens tillsyn.

Areim förvaltar totalt tre fonder för några av världens största institutionella investerare. Diskretionärt mandat, tydliga ramar och oberoende ger oss en unik styrka.

Läs mer om våra fonder.