Fastighetsutveckling

Ett fastighetsutvecklingsprojekt startar med efterfrågan. Ett behov uppstår kring en fastighet eller en stadsdel. Areims roll är att knyta ihop kapital, byggherrar, fastighetsägare och hyresgäster. Vi är verksamma i Norden.

Läs mer om våra projekt.