INFRANODE

Infranode är ett systerbolag till Areim, som investerar långsiktigt i samhällsinfrastruktur i Norden inom energi, transport och telekom samt social infrastruktur. Infranode har 4,45 mdr kr redo att investeras från välkända pensionsfonder och institutioner. Infranode är en långsiktig ägare och delägare, gärna tillsammans med offentlig sektor, i minst 25 år med fokus på stabil avkastning. Infranode startades i partnerskap med Areim.

Läs mer om Infranode