Cookies

Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du att vi samlar in cookies. Läs mer

Ok, jag förstår

Hållbart arbete

Hållbarhet är för oss att vara resurs- och energieffektiva från det att en befintlig byggnad rivs och en ny uppförs, till att den byggs om och hyresgästanpassas till framtida krav utan större miljöbelastningar.

I praktiken innebär det en mängd saker som hur sopor hanteras, utformning av cykelparkering, energieffektivitet, system för hyresgästanpassningar, källsortering vid rivning, logistik vid byggnationen med mera. En mängd överväganden måste göras, genom hela byggnadens livscykel, för att kunna leverera hållbara och smarta byggnader.

Verksamheten är sedan 2011 diplomerad i enlighet med Svensk Miljöbas och vi är sedan 2010 medlemmar i SGBC. Vi strävar alltid efter att utveckla och förbättra våra fastigheter för att uppnå de krav för miljöcertifiering av byggnader som ställs av bl.a. LEED och Green Building.

Läs Areims miljöberättelse här.
Läs Areims miljöpolicy här.
Läs Areims miljöledningssystem här.

 

KONTAKT

Anna Broman
E-post: anna.broman[a]areim.se
Telefon: +46 8 501 055 07