Cookies

Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du att vi samlar in cookies. Läs mer

Ok, jag förstår

Hållbarhet

Hållbart arbete

Areim är ett företag som tänker hållbarhet i allt vi gör. Vi verkar i en bransch med stor miljöpåverkan. Fastigheter står för ca 40% av Sveriges totala energiförbrukning och bygg och anläggningssektorn står för ca 30% av allt genererat avfall. Det är lätt att förstå att vi och vår bransch har ett stort ansvar. I vårt hållbarhetsarbete utgår vi ifrån FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Areims hållbarhetsmål

Vi jobbar med ständiga förbättringar för att nå en socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar framtid. I Sverige lever vi som att vi hade fyra jordklot. Vårt övergripande mål är att, med människan i centrum, leda vår bransch mot ett hållbart samhälle. Vi ska ge tillbaka mer än vi tar. Energiförbrukningen i våra fastigheter ska i snitt vara max 100 kWh/kvm innan 2023. Vi ska certifiera 100% av våra fastigheter och vi ska bli klimatneutrala innan 2030.

Så här gör vi

Verksamheten är sedan 2011 diplomerad i enlighet med Svensk Miljöbas och vi är sedan 2010 medlemmar i SGBC. Vi strävar alltid efter att utveckla och förbättra våra fastigheter för att uppnå de krav för miljöcertifiering av byggnader som ställs av bl.a. LEED, BREEAM och Svanen.

FAKTA

Areim Fund II: 114 kWh/kvm
Areim Fund III: 185 kWh/kvm
energiförbrukning i snitt i våra fastigheter 2019

54% miljöcertifierade fastigheter 2019
502 000 kvm

GRESB resultat 2019
– Areim Fond II 4/5 Green Stars
– Areim Fond III 3/5 Green Stars

TRACK RECORD

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och miljöarbete i våra fastigheter

Miljö- och hållbarhetsdokument

Läs våra miljö- och hållbarhetsdokument nedan

HÅLLBARHETS-
BERÄTTELSE

Läs mer om vårt hållbarhets- och miljöarbete

HÅLLBARHETS-
POLICY

Läs mer om vår hållbarhets- och miljöpolicy

MILJÖLEDNINGS-
SYSTEM

Läs mer om vårt energilednings- och miljösystem

Medlemskap

Areim är medlem i intresseorganisationer som aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor

Klimatpakten

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, som samarbetar för minskad klimatpåverkan.

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad.

INREV

INREV är den europeiska föreningen för investerare i icke-noterade fastighetsbolag

KONTAKT

ANNA BROMAN

E-post: anna.broman@areim.se

Telefon: +46 8 501 055 07