Industrifastigheter
Storstad

Industrifastigheter Storstad är en del av Areim. Vi fokuserar på storstadsnära industriområden för lager och lättindustri där vi förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter. Från att tidigare oftast varit placerade utanför staden blir dessa områden i allt högre grad en del av staden.

Vi är en aktiv ägare

 

Vi är intresserade av att köpa såväl kluster som enskilda fastigheter inom industriområden. Vårt mål är dock alltid att äga flera fastigheter där vi finns representerade för att kunna påverka utvecklingen av området som helhet. Vi är en aktiv ägare som jobbar nära våra hyresgäster för att bygga väl fungerande och långsiktigt hållbara områden och fastigheter.

Lediga lokaler

Stockholm & Uppsala
Här hittar du lediga lokaler i våra fastigheter i Stockholm och Uppsala. Kontakta oss så kan vi prata om dina behov och om hur vi kan hitta lösningar för just din verksamhet.

Kontaktpersoner uthyrning

PETER SALMÉN
Förvärv, förvaltning & uthyrning
peter.salmen[@]areim.se
Telefon: +46 8 545 010 95
Mobil: +46 72 070 52 20

LISA HULT
Förvaltning & uthyrning
lisa.hult[@]areim.se
Telefon: +46 8 525 239 02
Mobil: +46 72 077 43 20

Våra industrifastigheter

Utvecklingsprojekt

Vi vill bygga långsiktigt hållbara områden där vi äger fastigheter. Där vi ser utvecklingsmöjligheter bygger vi om, bygger nytt och ser till att utnyttja fastigheten på bästa möjliga sätt.

 

Kontaktpersoner

PETER SALMÉN
Förvärv, förvaltning & uthyrning
peter.salmen[@]areim.se
Telefon: +46 8 545 010 95
Mobil: +46 72 070 52 20

JULIA MEJEGÅRD
Investeringar
julia.mejegard[@]areim.se
Telefon: +46 8 545 010 98
Mobil: +46 70 849 85 00

LISA HULT
Förvaltning & uthyrning
lisa.hult[@]areim.se
Telefon: +46 8 525 239 02
Mobil: +46 72 077 43 20

JESPER WARÉN
Investeringar
jesper.waren[@]areim.se
Telefon: +46 8 522 467 88
Mobil: +46 72 077 00 59