FÖR INVESTERARE

Areim förvaltar totalt tre fonder för några av världens största institutionella investerare.
Diskretionärt mandat, tydliga ramar och oberoende ger oss en unik styrka.

Våra fonder

Areim Fond I

Areim Fond I stängdes 2007 med en kapitalbas på 2,1 miljarder kronor. Bakom fonden finns några av världens största institutionella investerare.

Areim Fond I har bland annat ägt kontorsfastigheter i Kista, Hammarby Sjöstad och bostadsfastigheter på Västermalms Strand i Stockholm samt handelsfastigheter på ett flertal svenska orter.

Areim Fond II

Areims andra fastighetsfond, Areim Fond II, stängdes 2013 med en kapitalbas på totalt 2,8 miljarder kronor. I fonden finns både stora internationella investerare och svenska institutioner.

Areim Fond II investerar i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, med fokus på utveckling av kontorsfastigheter samt handelsfastigheter och bostadsprojekt. Fonden har en livslängd på åtta år med en treårig investeringsperiod och en total investeringsvolym om 6-7 miljarder kronor.

Areim Fond III

Areims tredje fastighetsfond, Areim Fond III, stängdes under 2016 med en kapitalbas på totalt 4,2 miljarder kronor. I likhet med tidigare fonder kommer kapitalet från några av Sveriges och världens största institutionella investerare.