Toimialat

Rakennamme luottamusta toimialoillamme rahastojen hallinnoinnissa, kiinteistökehityksessä ja neuvonannossa. Nämä kolme toimialaa eivät ole toisistaan erillisiä vaan kulkevat käsi kädessä

Neuvonanto

Esimerkkejä näistä toimeksiannoista

Sijoittajien ja yhteistyökumppaneiden pyynnöstä toteutamme neuvonantotoimeksiantoja.

  • Asuntosalkun hankinta Ruotsissa toimivan institutionaalisen sijoittajan lukuun. Salkkuun sisältyi asuntoja markkina-arvoltaan viiden miljoonan kruunun edestä.

  • Hajautetun, Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevia kiinteistöjä sisältävän salkun strateginen analysointi ja johtaminen sekä myynti ulkomaisen sijoittajan lukuun.
  • Ulkomaisen instituution toimeksianto pohjoismaisilla markkinoilla sijaitsevien core-kiinteistöjen hankkimiseksi.

  • Vuosina 2005–2008 toimiminen neuvonantajana hollantilaiselle ING Real Estate -yhtiölle (nykyisin CBRE Global Investors). Heidän pohjoismaisen salkkunsa, suuruudeltaan noin kymmenen miljardia kruunua, kokoaminen sekä avustaminen heidän pohjoismaisen toi-mintansa käynnistämisessä.

  • Blackstone 2003 – 2007