Cookies

Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt, että keräämme evästeitä Lue lisää

Ymmärrän

YHTEISKUNTAVASTUU

Elintärkeä sitoumus
Meille on aina ollut tärkeää erottua ja vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntakehitykseen, ja pidämme huolta siitä, että sanoista ryhdytään tekoihin. CSR-työmme on siksi järjestelmällistä.

Me tuemme

Unicef

Olemme mukana Unicefin projektissa haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyväksi Malawissa, joka on yksi maailman köyhimpiä maita. Meidän ja muiden mukana olevien yritysten tuella Malawin lapsille suodaan mahdollisuus kehittyä, leikkiä ja saada koulutusta sekä huolenpitoa.

Lue lisää Företag för Malawi

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission työskentelee inhimillisemmän yhteiskunnan edistämiseksi sosiaalihuollon, työhön integroitumisen ja koulutuksen avulla, tavoitteenaan parantaa osallistumista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Stockholms Stadsmission ystävänä olemme mukana auttamassa ihmisiä, jotka ovat yhteiskunnnassamme haavoittuvassa asemassa. Lahjoituksemme menee akuutisti asunnottomien hätä- ja pitkäaikaistukeen (kuten asumiseen ja ruokailuun), lapsiperheiden taloudelliseen tukeen, lukiolaisten hiljaisiin opiskelutiloihin, keskustelutukeen ja vanhusten lounaslaatikoihin.

Lue lisää Stockholms Stadsmission

Mathivation

Mathivation motivoi, haastaa ja tuo opiskelijoita mukaan matematiikan ja ohjelmoinnin maailmaan. Ohjelman tarkoituksena on kasvattaa opiskelijoiden kiinnostusta ja uteliaisuutta ongelmanratkaisua kohtaan. Mathivation täydentää koulun säännöllistä toimintaa ja on suunnattu kaikille koulun oppilaille arvosanoista tai aiemmasta osaamistasosta riippumatta. Toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä oppilaitoksen ja elinkeinoelämän kanssa, mikä vahvistaa opiskelijoiden itseluottamusta ja antaa näkemystä tulevaisuuden valintoihin. Mathivation on osa Länsi-Ruotsin kauppakamarin työtä luonnontieteen oppiaineiden osaamisen edistämiseksi pitkällä aikavälillä.

Mathivation ja Areim ovat yhdessä luoneet kouluihin oppimateriaalia, joka tavoittaa oppilaita ympäri Ruotsia. Oppimateriaali käsittelee sijoittamista ja kiinteistöjä, sekä opettaa erilaisia talouden peruskäsitteitä prosenttilaskennasta korkoa korolle ilmiöön. Materiaali painottaa sinnikkyyttä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä, ohjaten opiskelijat harjoittelemaan taulukkolaskentaa, yhteyksien tunnistamista ja soveltamaan yleisimpiä laskentakaavoja.

Lukuvuonna 2019/2020 Tukholmassa ja Nackassa:

  • Olemme tavanneet noin 1000 opiskelijaa, 30:ssa eri koulutustapahtumassa. Näistä yli 200 oppilasta olemme tavanneet kouluvuoden aikana toistuvasti.
  • Aktiiviset koulut ovat: Sätraskolan, Engelbrektsskolan ja Eklidens skola

Lue lisää www.mathivation.org

 

 

Lue lisää siitä, kuinka me Areimilla työskentelemme
kestävän kehityksen kanssa