Verksamhets-
områden

Vi bygger förtroenden. Inom fondförvaltning, fastighetsutveckling och rådgivning, som är våra verksamhetsområden. De tre är inte åtskilda utan går in i varandra.

Rådgivning

Exempel på rådgivningsuppdrag

Vid förfrågan från befintliga investerare och samarbetspartners åtar vi oss rådgivningsuppdrag.

  • Förvärv av en bostadsportfölj i Sverige för en svensk institutions räkning. Portföljen omfattade bostäder till ett marknadsvärde på fem miljarder kronor.

  • Strategisk analys och förvaltning samt genomförande av försäljning av en blandad portfölj av fastigheter i Sverige och Finland för en utländsk investerares räkning.
  • Förvärvsuppdrag av core-fastigheter på den nordiska marknaden åt en utländsk in-stitution.

  • Mellan åren 2005 och 2008 var vi rådgivare åt holländska ING Real Estate (numera CBRE Global Investors). Vi byggde upp deras nordiska portfölj, på ca tio miljarder kronor och hjälpte dem att etablera sin nordiska verksamhet.

  • Blackstone 2003 – 2007