Cookies

Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du att vi samlar in cookies. Läs mer

Ok, jag förstår

HÅLLBART ARBETE

Areim är ett företag som tänker hållbarhet i allt vi gör. Vi verkar i en bransch med stor miljöpåverkan. Fastigheter står för ca 40% av den totala energiförbrukningen och bygg och anläggningssektorn står för ca 30% av allt genererat avfall. Det är lätt att förstå att vi och vår bransch har ett stort ansvar. I vårt hållbarhetsarbete utgår vi ifrån FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Areims hållbarhetsmål

Vi jobbar med ständiga förbättringar för att nå en socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar framtid. I Sverige lever vi som att vi hade fyra jordklot. Vårt övergripande mål är att, med människan i centrum, leda vår bransch mot ett hållbart samhälle. Vi ska ge tillbaka mer än vi tar.

Energiförbrukningen i våra fastigheter ska i snitt vara max 100 kWh/kvm vid tidpunkten för försäljning. 100% av våra fastigheter skall vara certifierade vid tidpunkten för försäljning och hela vår verksamhet ska vara klimatneutral innan 2030.

172 kWh

energiförbrukning i snitt i våra fastigheter 2019

54%

miljöcertifierade fastigheter 2019

4/5 

Green Stars Areim Fond II
(GRESB resultat 2020)

4/5 

Green Stars Areim Fond III
(GRESB resultat 2020)

Så här gör vi

Verksamheten är sedan 2011 diplomerad i enlighet med Svensk Miljöbas och vi är sedan 2010 medlemmar i SGBC. Sedan 2020 är vi medlemmar i Klimatpakten Stockholm.
I Finland är vi sedan 2020 medlemmar i Finlands motsvarighet till SGBC, Green Building Council Finland.

Vi strävar alltid efter att utveckla och förbättra våra fastigheter för att uppnå de krav för miljöcertifiering av byggnader som ställs av bl.a. LEEDBREEAM och Svanen.

Vi klimatkompenserar

härmed för 94 ton CO2e för utsläpp som härrör från verksamhetens resor och hotellvistelser under 2019.

Klimatkompensationen sker i det Gold Standard och Fairtrade-certifierade projektet Bagepalli Coolie Sangha, lokaliserat i distriktet Kolar, Indien.

Projektet ersätter eldning av ved och fotogen med biogas från småskaliga biogasanläggningar för matlagning och kokning av vatten. Utöver klimatnyttan leder projektet till stora positiva hälsoeffekter då inomhusmiljön förbättras. 

Hållbarhetsrapport

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Sustainability Commitment

Läs mer om vår Sustainability Commitment

Miljöledningssystem

Läs mer om vårt energilednings- och miljösystem

Sustainable Finance Disclosures

Enity level website disclosures

Fund level pre contractual disclosures

Zero mission

klimatkompenserar härmed för 94 ton CO2e för utsläpp som härrör från
verksamhetens resor och hotellvistelser under 2019.

Initiativ för hållbarhet

Areim deltar i följande initiativ för hållbarhet

Som signatory medlem i UN Global Compact förbinder sig Areim att anpassa strategier och verksamhet till de Tio Principerna för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Läs mer på globalcompact.se

Medlemskap

Areim är medlem i intresseorganisationer som aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor

Klimatpakten

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, som samarbetar för minskad klimatpåverkan.

Green Building Council

Green Building Council är en ledande organisation för hållbart samhällsbyggande i Sverige och Finland. Areim är medlem i båda länderna. Läs mer om SGBC

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad.

Inrev

INREV är den europeiska föreningen för investerare i icke-noterade fastighetsbolag

Kontaktperson

ANNA BROMAN
E-post: anna.broman@areim.se
Telefon: +46 8 501 055 07