Verksamhets-
områden

Vi bygger förtroenden. Inom fondförvaltning, fastighetsutveckling och rådgivning, som är våra verksamhetsområden. De tre är inte åtskilda utan går in i varandra.

Fondförvaltning

Så optimerar vi avkastningen

Vi förvaltar idag tre fonder för några av världens största institutionella investerare. Investeringsstrategin är att investera i nordiska fastigheter med stor utvecklingspotential.

Utmärkande för vår fondförvaltning är medarbetarnas innovationskraft. Istället för gamla hjulspår väljer vi ofta nya. För oss är det självklart att alltid ställa frågan ”kan man göra det här på ett annat sätt för att optimera både avkastning och hållbarhet?”. Fondförvaltningen är hela Areim-teamets gemensamma insatser. Under en fonds livslängd använder vi den breda expertis som finns inom bolaget. Vi ser möjligheterna tillsammans. Alla vet vilket mål vi jobbar mot och alla tänker ”vi ska nå längre än så”.

Det allra viktigaste i vår fondförvaltning är relationen till våra investerare. Det är alltid dem vi prioriterar och det är viktigt för både dem och oss att vi lämnar efter oss något som är rätt och bra. Något som våra investerare, vi själva, och staden kan vara stolta över. Löpande kommunikation under hela fondens livslängd är en naturlig och viktig del i arbetet.

Vi har tillstånd till fondförvaltning under lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD) och står under Finansinspektionens tillsyn. Diskretionärt mandat, tydliga ramar och oberoende ger oss en unik styrka.

Kontaktperson


HELENA EKSTRÖM
E-post:
helena.ekstrom[@]areim.se
Telefon:
+46 8 545 010 90