Cookies

Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du att vi samlar in cookies. Läs mer

Ok, jag förstår

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vi bygger förtroenden. Inom fondförvaltning, fastighetsutveckling och rådgivning, som är våra verksamhetsområden. De tre är inte åtskilda utan går in i varandra.

Fondförvaltning

Vi förvaltar idag tre fonder för några av världens största institutionella investerare. Investeringsstrategin är att investera i nordiska fastigheter med stor utvecklingspotential.

Så optimerar vi avkastningen

Utmärkande för vår fondförvaltning är medarbetarnas innovationskraft. Istället för gamla hjulspår väljer vi ofta nya. För oss är det självklart att alltid ställa frågan ”kan man göra det här på ett annat sätt för att optimera både avkastning och hållbarhet?”. Fondförvaltningen är hela Areim-teamets gemensamma insatser. Under en fonds livslängd använder vi den breda expertis som finns inom bolaget. Vi ser möjligheterna tillsammans. Alla vet vilket mål vi jobbar mot och alla tänker ”vi ska nå längre än så”.

Det allra viktigaste i vår fondförvaltning är relationen till våra investerare. Det är alltid dem vi prioriterar och det är viktigt för både dem och oss att vi lämnar efter oss något som är rätt och bra. Något som våra investerare, vi själva, och staden kan vara stolta över. Lö-pande kommunikation under hela fondens livslängd är en naturlig och viktig del i arbetet.

Vi har tillstånd till fondförvaltning under lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD) och står under Finansinspektionens tillsyn. Diskretionärt mandat, tydliga ramar och oberoende ger oss en unik styrka.

Kontaktperson

HELENA EKSTRÖM
E-post: helena.ekstrom[@]areim.se
Telefon: +46 8 545 010 90

Fastighetsutveckling

Vi skapar långsiktig hållbarhet där det som är bra idag ska vara lika bra i framtiden.

Rådgivning

Vid förfrågan från befintliga investerare och samarbetspartners åtar vi oss rådgivningsuppdrag.