Verksamhets-
områden

Vi bygger förtroenden. Inom fondförvaltning, fastighetsutveckling och rådgivning, som är våra verksamhetsområden. De tre är inte åtskilda utan går in i varandra.

Fastighetsutveckling

Låt oss börja med definitionen. Fastighet är byggnad och eventuell mark. Just detta är viktigt för att förstå hur vi tänker och arbetar. Vi ser nämligen till helheten. Inget annat. Både insidan och utsidan räknas.

De fastigheter i Norden som vi utvecklat har alla haft sina utmaningar. Och det vi gör är att addera bestående värden genom att t ex rusta upp och modernisera fastigheten och förbättra närområdet. Allt för att det ska bli till det bättre för hyresgästerna, staden och dess invånare.

Vi vågar

Vår fastighetsutveckling handlar mycket om att se möjligheter där andra ser problem. Vi inte bara ser, vi gör också. Klara är vi först när vi känner att vi kan lämna över något vi kan vara stolta över.

Varje projekt är förstås unikt men vår utgångspunkt är alltid densamma. Vi skapar långsiktig hållbarhet där det som är bra idag ska vara lika bra eller bättre i framtiden. Vi lyssnar alltid till våra hyresgästers behov och önskemål när vi utformar kontor och butikslokaler. Vi ser till att fastigheten blir så attraktiv som möjlig för så många som möjligt.

Det senare kan vi skapa genom t ex ett mysigt kafé på entréplan och grönskande terrasser eller, för större projekt, butiker som är relevanta för de boende runtomkring. Trygghet är viktigt och en levande plats där många rör sig bidrar till det. Dessutom är innovativa detaljplaner ofta inkluderade i fastighetsutvecklingen. Vi kan utgå från en fråga som: Vad händer om vi bygger på med två-tre nya kontorsvåningar och låter denna del sticka ut arkitektoniskt? Kanske blir det då områdets nya landmärke?

Alltid tillsammans

Vi får saker att hända och det är hela teamet på Areim som möjliggör det. Men vi kan inte göra det själva. En lyckad fastighetsutveckling kräver samarbete mellan alla inblandade: Areim, staden, hyresgäster och ibland andra fastighetsägare.

Resultatet av vår fastighetsutveckling kan du läsa om under Projekt.

Kontaktperson


ANDERS KJELLIN
E-post: 
anders.kjellin[a]areim.se
Telefon: 
+46 8 522 467 86