Leif Andersson

“Areims verksamhet handlar i grund och botten om att förtjäna, bygga och vårda förtroenden.”

Visst är det fastigheter och kapital vi förvaltar. Men hela vår existens bygger på att vi sköter de förtroenden som vi under åren har fått från ett flertal ledande aktörer i vår bransch.

Förtroenden byggs i relationer. Vi ser mycket långsiktigt på våra relationer. En kapitalkälla kan bytas ut, ett hus kan köpas eller säljas, men Areim kommer alltid att finnas kvar och verka på den nordiska fastighetsmarknaden.

Att sköta våra relationer med hyresgäster, investerare, konsulter och andra fastighetsägare på bästa möjliga sätt, för bästa möjliga resultat, är helt enkelt en förutsättning för att vi ska nå framgång.

Jag vill påstå att vi lyckas. Det återkommande förtroendet från våra investerare samt att vår rådgivningsverksamhet har lett till att nya investerare vill placera kapital i våra fonder är ett tydligt exempel på detta.

Kontaktuppgifter

08-501 055 10
leif.andersson[@]areim.se