Erika Olsén

”Areims kärna bygger på relationer, kreativitet och genuint arbete”

Vi tror på oss själva och vi är oss själva, det ger oss trygghet och utifrån det agerar och skapar vi. Teamen och medarbetarna utmanar varandra genom att vi använder våra olikheter för att ständigt förbättras och utvecklas. Det är mycket skratt och värme, helt enkelt ett härligt ställe att verka på.

En stor del av vårt fokus ligger på att förvalta andras pengar och bygga förtroende. Det är viktigt för oss på vilket sätt vi gör affärer, hur vi utvecklar och tar hand om våra hyresgäster och fastigheter, och hur vi är mot varandra på kontoret. Det ger mig personligen en stor mening i arbetet och jag är övertygad om att resultatet av dessa värderingar och arbetssätt bidrar stort till återkommande förtroenden och relationer, och cirkeln sluts.

Kontaktuppgifter

08-522 467 85
erika.olsen [@] areim.se