Emma Otterhem

”Dynamiken inom Areim, med fokus på avkastning till våra investerare i kombination med hållbar samhällsutveckling, tillsammans med den entreprenöriella och familjära kulturen är unik.”

Att vara en del av Areims team och för egen del få vara med att utveckla och förädla är oerhört roligt! I min roll får jag möjlighet att jobba med alla delar av organisationen och ta del av allt som händer. Det gäller att vara öppen, lyhörd och inte minst pragmatisk i sitt arbetssätt.

Inte sällan är det snabba beslut som den legala funktionen bistår med samtidigt som det är vår uppgift att tillförsäkra att det sker på rätt sätt, utan att vara en bromskloss. Likväl som vi värnar om regler och våra tillstånd, värnar vi lika mycket om affärsmässigheten och det är den balansen som gör det utmanande – och kul.

Areims fokus på att skapa nytta både för sina investerare och samhället i stort gör att jobbet får ytterligare en dimension. Under sin tillväxt har Areim dessutom lyckats behålla och värna den familjära känslan – en känsla som i sin tur skapar samhörighet och inte minst öppnar upp för skratt även i de mest arbetsamma situationerna. Detta gör att jag ser fram emot att gå till jobbet, vare sig det är till kontoret eller ett digitalt möte.

Kontaktuppgifter

+46 8 522 467 69
emma.otterhem[@]areim.se