Cookies

Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du att vi samlar in cookies. Läs mer

Ok, jag förstår

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

Ett livsviktigt engagemang
För oss har det alltid varit viktigt att göra skillnad och bidra till en positiv samhällsutveckling och vi ser till att ord blir till handling. Vårt CSR-arbete är därför systematiskt.

Vi stödjer

Unicef

Ett projekt vi engagerat oss i är UNICEFs arbete för ut­satta barn i Malawi, ett av världens fattigaste länder. Genom vårt och andra medverkande företags bidrag får barn i Malawi möjlig­het till utveck­ling, lek, utbild­ning och vård.

Läs mer om Företag för Malawi

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning, med målet att främja delaktighet och förebygga utanförskap. Som vänföretag till Stockholms Stadsmission är vi med och bidrar till att hjälpa människor som lever i utsatthet i vårt samhälle. Vårt bidrag går till akut och långsiktigt stöd som exempelvis boende och måltider till människor i akut hemlöshet, ekonomiskt stöd till barnfamiljer, en lugn plats för gymnasieelever att plugga på, samtalsstöd och matlådor till äldre.

Läs mer på Stockholms Stadsmission

Mathivation

Mathivation utmanar, inspirerar och motiverar elever i matematik och programmering. I initiativet engageras elever som förbilder för att öka intresset och nyfikenheten inför problemlösning. Mathivation är ett komplement till den ordinarie skolverksamheten och riktar sig till alla elever på skolan, oavsett betyg eller förkunskaper. Verksamheten sker i nära samverkan med akademin och näringslivet vilket stärker elevernas självförtroende och insikt inför kommande framtidsval. Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammarens arbete för att främja den långsiktiga kompetensförsörjningen inom de naturvetenskapliga ämnena.

Tillsammans har Mathivation och Areim skapat ett lektionsmaterial, som framöver kommer att nå elever över hela landet. Materialet tar sin utgångspunkt kring investeringar och fastigheter. Lektionen behandlar många grundläggande ekonomiska begrepp och har fokus på procenträkning och ränta-på-ränta effekten. Med fokus på uthållighet och kreativitet i problemlösning får eleverna träna på tabelläsning, att se mönster samt härleda generella formler

Läsåret 2019/2020 i Stockholm och Nacka har vi träffat cirka 1000 elever fördelat på 30 utbildningstillfällen. Av dessa har vi träffat drygt 200 elever löpande under läsåret.
Aktiva skolor: Sätraskolan, Engelbrektsskolan och Eklidens skola.

Läs mer på www.mathivation.org.

Läs mer om hur vi på Areim
arbetar med hållbarhet